Hieronder volgen enkele voorbeelden uit de eigen dagelijkse BenderBrandwijk praktijk, welke gerubriceerd zijn naar onderscheidende bedrijfsovername scenario’s. Doel is middels een aantal voorbeelden heel kort inzicht te geven in de verschillende processen en in de toegevoegde waarde van de bedrijfsovername adviseur bij de begeleiding van een casus.

Voorbeelden van verkoop

ICT-hosting bedrijf

Strategische branche koper: verkoop van hosting bedrijf maakt de weg vrij voor nieuwe activiteiten

De eigenaar van een Shared- en VPS Hostingbedrijf wilde na 15 jaar bouwen aan het bedrijf in een andere branche gaan ondernemen. Met als vertrekpunt overeenstemming over de bandbreedte waarde van het bedrijf realiseerden wij de verkoop aan een strategische ICT groep van bedrijven in wiens buy & built beleid de onderneming van onze klant uitstekend paste. De gerealiseerde verkoopcondities overtroffen ruim de verwachting van de ondernemer, die na verkoop met een flink budget en nieuw elan verder kon in een geheel andere branche

 

Offshore onderhoudsbedrijf olie & gassector

Verkoop aan investeringsmaatschappij: te hoge verwachtingen qua waarde blokkeerden de verkoop. BBP maakt een goede prijs met beperkte earn-out.

De verkoop van het op de offshore markt gerichte werktuigbouwkundig metaalbedrijf (ca. 120 medewerkers) was eerder en elders te hoog ingezet. Met de opdrachtgever werd het inzicht van een realistische bandbreedte van de waarde scherp gesteld en een basale approach naar de markt gevolgd. Koper werd een investeringsmaatschappij, waarbij tevens door ons tijdens het proces een nieuwe CEO gevonden werd. De overname werd gerealiseerd door verkoop van alle aandelen aan de investeerder, de CEO en het management team. De beoogde waarde werd ruimschoots overtroffen met de beoogde hoge upfront prijs en beperkte earn-out.

 

Internationaal chemicaliënhandelsbedrijf

MBO-directeur als koper: wilde ver onder de waarde aandelen overnemen.

Onze opdrachtgever was met de aangesteld directeur van hun internationaal handelsbedrijf, die zich onmisbaar waande, vastgelopen met de gesprekken omtrent een volledige overname van de aandelen. De door ons namens verkoper realistische (heel veel hogere) gemaakte waarde berekening leidde er onder meer toe dat de koper een collega bedrijfsovername bureau aanstelde. Hiermee konden onderhandelingen op professionele wijze en zonder emoties worden gevoerd. Door een realistische en vasthoudende benadering konden wij als verkoopbegeleiders het proces tot een voor beide partijen goed einde brengen en werden de met verkoper beoogde verkoopcondities vrijwel volledig gehaald.

 

Dakonderhoudsbedrijf met grote flexibele schil

MBI-er als koper: onhaalbare prijs toch gehaald door extra maatwerk in de deal-structuur (balans en financiering).

Het bouw gerelateerde onderhoudsbedrijf van onze opdrachtgever werd verkocht aan een ondernemende MBI-er met ervaring in de sector. De geringe equity inbreng van koper in combinatie met de wens van het verwerven van 100% van de aandelen bemoeilijkte het financieringstraject met de bank en het behalen van de gewenste verkooprijs. Door het voor overname maximaal uitkeren van dividend zonder aantasting van het werkkapitaal, de inzet van toekomstige winstrechten van de koper onderdeel van de koopsom te maken en een kleine Earn-out op het lopende boekjaar met een conversie in een achtergestelde lening overeen te komen, leidde dit maatwerk overleg en de juiste spirit van onderhandelen toch tot een transactie, die naar volle tevredenheid van beide partijen werd gerealiseerd.

 

ICT-ondernemingen verkocht aan strategische koper (private equity)

Combi verkoop van hostingbedrijf en Cloud ICT onderneming genereerde een hogere verkoopprijs.

Voor onze opdrachtgevers (in totaal vier aandeelhouders) verkochten wij beide ICT ondernemingen tegelijkertijd aan één strategisch koper, een grote branchepartij, welke gesteund door een sectorale investeringsmaatschappij een buy & built strategie uitvoerde. Eerdere pogingen om de ondernemingen los te voorkopen leidde niet tot gewenste resultaten. De strategische market-value van beide ondernemingen gezamenlijk werd door ons ruim 20% hoger gewaardeerd dan de verkoop van de separate ondernemingen, met als belangrijke spinn-off een betere bedrijfseconomische basis voor de toekomst. In de geëffectueerde verkooptransactie met de strategische branchegenoot werd de genoemde premie ruimschoots gehaald.

 

Opleidingenbedrijf verkocht aan grote branche partij

Verkoop van opleidingenbedrijf in de zorg vindt strategische aansluiting.

Nadat de eigenaar het bedrijf zelf te koop had gezet en werd overstelpt met reacties en tot het besef kwam dat  de juiste voorbereiding en professionele expertise nodig is om een succesvolle verkoop te realiseren kwamen wij aan boord. Na inventarisatie, financiële begeleiding en vooral het opstellen van degelijke prognoses kon een goede waardebepaling worden gemaakt en het beleid worden bepaald. Na inventarisatie van alle reacties, het afronden van het Informatie Memorandum en op ons advies het boekjaar eerst af te ronden, werden gesprekken en onderhandeling gevoerd met geselecteerde partijen. Er werd een mooie transactie gerealiseerd met een stragische koper, aan wie eerder een bedrijf werd verkocht. Een aanzienlijk deel van waarde door de toekomstige aanbesteding binnenshuis te gaan doen, werd in de upfrontbetaling bij closing verwerkt, naast een beperkte earn-out gebaseerd op een overzichtelijk termijn.

 

Zorgpsychologisch bedrijf verkocht aan branche partij.

Verkoop van psychologisch hulpverleningsbureau voor jonge kinderen verkocht aan collega uit de branche.

In 20 jaar tijd had eigenaresse een mooi hoog gespecialiseerd psychologisch hulpverleningsbureau opgebouwd en wenste haar zorgorganisatie te verkopen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tijdens de voorbereidingen van het verkoopproces kortte de gemeentelijke overheid het te besteden jaarbudget om vervolgens vanwege financiële problemen bij diezelfde gemeente nog minder beschikbaar te stellen. De ondernemer werd bijgestaan met bedrijfseconomische adviezen, het beheersen van de kasstromen en het ontwikkelen van perspectief. Tegelijkertijd liep het verkoopproces door en werd een goede, evenwel lagere, verkoopopbrengst gerealiseerd door verkoop aan een directe branchepartij, waarmee de continuïteit van verkopers onderneming goed werd gewaarborgd.

 

Financiële dienstverlener verkocht aan strategische sectorinvesteerder.

Administratie- en fiscaaladvieskantoor voor het MKB verkocht aan Buy & Built investeerder in de accountancy markt.

Nadat de deskundig ondernemer zelf geprobeerd had z’n bedrijf te verkopen werd de opdracht verkregen. Gestructureerde opzet van o.a. prognoses, waardering en een professioneel IM in combinatie met het netwerk van kantoor en gesloten dealrooms leidde tot de perfecte koper voor dit hoog geautomatiseerde financieel advieskantoor. De koper doende met een groeiproces van accountantskantoren en ICT bedrijven zag veel potentie in het kantoor, de hoge automatiseringsgraad en de kwaliteit van de organisatie. Het leidde er zelfs toe dat de DGA, die een andere toekomst voor zich zag, zo’n goede klik had met koper, dat hij als onderdeel van de verkoop in dienst trad bij de holding van de koper. Samen wordt er nu verder gebouwd, een mooi voorbeeld van een echte win-win propositie.

Voorbeelden van aankoop

Machinebouwer met robotica know-how

OBI – de Ondernemers Buy-In: hoge gun-factor en ervaring koper van essentiële invloed op transactie

Voor onze opdrachtgever – een voormalig directeur met een minderheidsbelang in de machinebouw – kochten wij een 100% belang van een DGA, die zijn onderneming (high tech werktuigbouwkundige onderneming) aan een ‘evenknie’ wenste over te dragen. Door diepgaande gesprekken bleek een juiste chemistry aanwezig tussen onze koper en het bedrijf, waarbij van belang was dat koper kon kapitaliseren door zijn ruime en internationale ervaring in de machinebouw in te brengen in het bedrijf. Het zittend management team verwierf een minderheidsbelang en ook de verkoper behield nog een gereduceerd belang lopende de transitieperiode. De overname omvatte ook het totale onroerend goed behorende bij het bedrijf met ca. 50 medewerkers.

 

Technisch assemblage bedrijf met add-on

Aankoop brengt spreiding van business en verhoging van de wederzijdse operationele resultaten.

Gewenste verbreding van activiteiten konden wij realiseren met de aankoop voor onze opdrachtgever van het assemblagebedrijf. Een groot voordeel bij deze transactie was dat het aangekochte bedrijf goedkoper kon gaan inkoper bij de overnemer, waardoor vooral de continuïteit van het verkopende bedrijf werd gewaarborgd. Beide bedrijven zagen daardoor hun operationele resultaat fors toenemen. In het proces bleek (ook hier weer) het managen van de emoties een cruciale taak van de overname adviseur.

Bijzondere situaties

Bouw- en OG ontwikkelingsonderneming

Dispuut tussen twee aandeelhouders: waardering onderneming de basis voor uittreden 50% aandeelhouder

Een langer lopend verschil van inzicht tussen beide directeuren, oprichters van de grote bouwonderneming werd in rustiger vaarwater gebracht door het maken van een waardering van de onderneming. Dit bood de basis voor een geobjectiveerd overleg en onderhandelingen met als resultaat waarborging van zowel de belangen van de uittredende aandeelhouder alsmede het veiligstellen van de continuïteit van de onderneming.

 

Kledingbedrijf van duurzaam geproduceerde fashion

Belangen sustainable impact investor zwaar onder druk

Verlieslatende bedrijfsvoering en gebrekkige rapportering resulteerden in kritieke situatie bij de onderneming. Bedrijfsanalyse , opzetten van extra rapportering en interventie met het management zorgde voor bijsturing. Voor onze opdrachtgever in dit proces vonden we een geschikte investeerder.

 

Bovenstaande casussen is een greep uit het werk van ons kantoor. BenderBrandwijk realiseert transacties in vele sectoren binnen het MKB.