Bender Brandwijk ondersteunt  directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van MKB-bedrijven en investeerders om meer uit hun ondernemingen te halen. Dat doen wij vooral via de volgende diensten:

 • Bedrijfsovernames: begeleiding bij het aan- en verkopen of fuseren van bedrijven
 • Bedrijfskundig advies: de BBP Organisatie Diagnose ontdekt braakliggende ondernemerskansen en pakt risico’s aan
 • Bedrijfswaardering: weet wat u bedrijf waard is en hoe u waardegroei creëert

Bedrijfsovername

Het overnameproces

Het verkopen, maar zeker ook het kopen van een bedrijf is voor de meeste ondernemers geen dagelijkse kost. Daarom is het waardevol om te werken met experts, die niet alleen de juiste juridische en financiële kennis hebben, maar die ook persoonlijk zowel aan de kopers- als verkoperszijde van de onderhandelingstafel hebben gezeten.

Daarom zeggen wij ook, dat het ondernemerschap is wat ons bindt.

Naast alle zakelijke aspecten weet BenderBrandwijk als geen ander uit eigen ervaring welke emoties een rol kunnen spelen in dit proces. Vanuit het gezichtspunt van een verkopende partij ligt het overdragen van het bedrijf vaak veel gevoeliger dan voor een koper. Hoe moet het met het personeel? Gaat het om de beste prijs of ook om een stuk nalatenschap?

René Bender en Cees Brandwijk zijn van huis uit zelf ondernemers en zijn  juridisch en economisch geschoold. Zij kennen het klappen van de zweep ook als het gaat om het bankwezen en de accountancywereld. In de loop van de afgelopen decennia hebben zij een schat aan ervaring opgebouwd, niet alleen in Nederland, maar ook ver over de grens.

 

Case: ICT bedrijf in de verspanende industrie

De DGA  van de onderneming zag zich genoopt te moeten stoppen met zijn bedrijf wegens medische indicatie (stress). Deze situatie betekende een speciale aanpak van de casus:

 • door zijn ziekte moest het proces  zo stressloos mogelijk verlopen,
 • de ondernemer hechtte  bijzonder veel waarde aan de consequenties voor zijn personeel dat jarenlang het bedrijf draaiende wist te houden ondanks beperkte (digitale) begeleiding ,
 • de ondernemer had een aangrenzende activiteit die hij na zijn herstel verder kon zetten.

Het overnameproces is zeer strak door BenderBrandwijk begeleid om de ondernemer zoveel mogelijk te beschermen. De personeelsleden zijn tevreden met de manier hoe de ondernemer met hen is omgegaan en kijken met tevredenheid vooruit naar de nieuwe situatie. De ondernemer hoefde niet aan te blijven, want BenderBrandwijk vond meerdere partijen die bereid waren het hele overnamebedrag zonder aanblijfperiode over te maken.

“De vragen die BenderBrandwijk mij stelde en de begeleiding die ik heb mogen ontvangen hebben geleid tot een zeer succesvolle overdracht aan een goede strategische onderneming met vestigingen in 16 landen. BenderBrandwijk had wel 6 kandidaten en heeft er slechts 2  aan mij voorgesteld, met beide was er een klik ondanks dat zij totaal verschillend waren. Zij lette zeer goed op om mij de rust te laten bewaren en verwezenlijkte een zeer goede overnamesom”

De fasen die wij met een verkopende partij doorlopen zijn:

 • Een vrijblijvend intake-gesprek bij ons op kantoor.
 • Inventarisatie en bepalen van de uitgangspunten voor overnamekansen.
 • Waardebepaling met het verkrijgen van instemming van de opdrachtgever.
 • Het opstellen van een (anoniem) profiel,  geheimhoudingsovereenkomst en uitwerken van een informatiememorandum.
 • Het bepalen van de acquisitie-periode en het opstellen van een zgn. ‘Longlist’ en ‘Shortlist’ voor mogelijke gegadigden.
 • Het overeenkomen van een Letter of Intent (LOI)
 • De afronding en begeleiding van de Due Diligence en het opstellen van de verkoopovereenkomst.

 

Uitbreiding door overname

Veel succesvolle ondernemers wisten door de juiste activiteiten te kopen hun bedrijf en hun winsten niet alleen harder te laten groeien, maar over de lange termijn ook hun bedrijf meer waard te maken.

Als ondernemers die ook doormiddel van overnames bedrijven hebben doen groeien weten wij snel overnamekansen voor u te herkennen en tot een goede deal te brengen.

 

U weet waar u met ons aan toe bent

Als ondernemers willen wij ook graag weten wat iets maximaal gaat kosten. Daarom werkt BenderBrandwijk tijdens de verschillende fasen met een ‘fixed’ prijs op basis van een geschat aantal uren op basis van onze ervaring in de branche. Tijdens de laatste fase is dit in combinatie met een vastgestelde ‘succesfee’.

Voor het begeleiden van een aankoop-opdracht ligt het vaststellen van een vaste prijs  minder eenvoudig, omdat het hier vaak gaat om ‘begeleidingsuren’ en het behalen van succes niet goed te voorspellen is. BenderBrandwijk echter kan op basis van een stappenplan  vaste afspraken met u maken.

 

Is het bedrijf ‘verkoopklaar’ ?

Soms blijkt dat de verwachte prijs niet (of niet op korte termijn) zal kunnen worden gerealiseerd. In zo’n geval helpen wij de ondernemer om het bedrijf in termen van waarde  ‘verkoopklaar te maken’. Klik hier voor Waardegroei en exitstrategie.

Case: Van opzet Joint-Venture naar volledige overname

In eerste instantie werd BenderBrandwijk gevraagd om een joint-venture te begeleiden  tussen een consultancy organisatie en een  opleiding- en trainingscentrum in de contact- en callcenter markt. Via Met dit nieuwe samenwerkingsverband kon een zgn kennishuis worden gerealiseerd met een totaal aanbod van diensten.

De twee DGA’s hadden uiteraard ieder hun eigen visie, waardoor natuurlijk niet op elk vlak overeenstemming ontstond. Tijdens het onderhandelingsproces veranderden de marktomstandigheden zodanig, dat BenderBrandwijk beide partijen vroeg om de basisgedachte achter de samenwerking en ieders persoonlijke belangen eens te heroverwegen.

Dit leidde ertoe dat één van beide partijen aanbood om diens onderneming in zijn geheel te verkopen aan de andere partij mits de overnamesom reëel zou zijn. Uiteindelijk staat er nu een bedrijf dat haar klanten een breder aanbod biedt, is er helderheid in leiderschap van het bedrijf en is de andere ondernemer tevreden met de verkoop van iets, dat ondanks de crisis toch nog een aanzienlijke waarde had dankzij deze samenwerking.

“De visie van BenderBrandwijk om van een J-V over te gaan naar een volledige overname van het bedrijf, de waardering en het begeleiden van het proces hebben geleid naar een voor beide partijen acceptabele situatie en overname in een zeer uitdagende markt.”

Bedrijfskundig Advies

“Haal meer uit je onderneming!”

Organisatieverbetering

In veel bedrijven lekt er ongezien geld en energie weg. Iets wat ooit goed werkte kan in de loop der jaren veranderen in een obstakel. Succesvolle ondernemers lichten daarom om de zoveel tijd hun onderneming door.

BenderBrandwijk hanteert vanuit jarenlange ervaring een pragmatisch organisatiediagnose-model. Uw bedrijf wordt geanalyseerd op de volgende gebieden:

 • omgeving: markt en strategie,
 • de organisatiecultuur,
 • financiën,
 • human resources,
 • primaire en secundaire proces,
 • en de sleutelfiguren binnen de onderneming.

Vervolgens kijken we samen naar de samenhang tussen deze gebieden en komen we tot concrete aanbevelingen voor verbeteringen met een pragmatisch plan van aanpak. U kunt direct de adviezen omzetten in resultaat.

Resultaat bereiken en vasthouden

Bij BenderBrandwijk werken wij volgens een praktische aanpak om strategie en advies sneller om te zetten in resultaat – en vooral ook om dit resultaat vast te houden. In deze methode stellen wij samen de doelen voor de onderneming op, waarna we deze omzetten in keuzes hoe middelen in te zetten om deze doelen te bereiken. De voortgang van deze strategie meten wij, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden.

Ontdek wat de organisatie diagnose voor u kan betekenen


Case: Zorgverlener krijgt zelf een diagnose    

Een private onderneming in de zorgverleningsector is over de jaren heen sterk gegroeid. Waar de omzetten groeiden bleek alles steeds lastiger en complexer te worden naarmate het bedrijf verder groeide.

In een bondig strategisch plan werd in nauw overleg met de DGA de richting van het bedrijf opnieuw bepaald. Resultaten van dit traject met BenderBrandwijk waren oa.:

 • een grotere omzetspreiding in de markt,
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
 • en een hoge automatiseringsgraad.

Hiermee kreeg de onderneming een betere positie voor verdere groei.

“Wij lichten continu mensen door en geven hen richting aan hun leven. Het doorlichten van de organisatie heeft direct geleid tot het opnieuw bepalen welke kant het bedrijf op moet. In dat opzicht hebben wij misschien zelf wel bij BenderBrandwijk op de divan gelegen”.

 

Waardegroei en exit-strategie

“Wat is jouw getal?” Het is een vraag die wel eens bij ondernemers in hun hoofd speelt. Soms heel kort bij een borrel met collega ondernemers, soms wat langer tijdens een korte vakantie. Maar hoe weet je of dit getal reëel is? Hoe weet je of je op de juiste manier bezig bent om het meeste uit je onderneming te halen bij een eventuele verkoop?

Momenteel worden veel ondernemers verrast door een lagere waarde dan zij zich hadden voorgesteld. Vaak heeft de onderneming een veel grotere potentiële waarde. Daarvoor moeten er wel een aantal zaken tijdig veranderen voordat deze waarde gerealiseerd kan worden.

Een waardering van de onderneming wordt over het algemeen alleen gemaakt als er een directe aanleiding voor is, zoals een zich onverwacht aandienende koper voor het bedrijf, in het geval van een ‘instappende’ geldschieter of als de onderneming moet worden verkocht. Vaak wordt de ondernemer helaas geconfronteerd met een (veel) lagere waarde dan hij zich had voorgesteld en is er geen of onvoldoende tijd meer om nog te werken aan waardevermeerdering.

BenderBrandwijk bepleit het continu werken aan waardevermeerdering door het maken van een waardering van uw levenswerk juist op het moment, dat er nog geen concrete aanleiding voor is. De factoren die tot waarde leiden – of deze juist tegenwerken – worden dan inzichtelijk en bieden u de middelen om de komende tijd gericht te sturen op de waardevermeerdering van uw bedrijf.

Per kwartaal houden wij met u de realisatie van de prognoses en de geformuleerde verbeterpunten kritisch tegen het licht. Met dit ‘dashboard’ zit u aan de knoppen en ziet u welk effect uw maatregelen hebben op de waarde van uw bedrijf.

Door deze aanpak bereidt u zich goed voor op aankoop of verkoop van (onderdelen) van uw bedrijf.

Ontdek wat de waarde is van uw bedrijf

 

Case: Drukkerij onder druk

De drukkerij sector is een moordende sector. Toenemende overcapaciteit in de markt maakte een rendabele bedrijfsvoering van een grafisch bedrijf erg lastig. Uit de waardering bleek ook, dat de onderneming nauwelijks waarde in zich had.

Toch konden de diensten van ontwerpen, produceren en handelen in geschenk- en flexibele verpakkingen in de food en non-food industrie interessant zijn voor een strategische partij, mits de organisatie beter draaide. Met BenderBrandwijk werd een reorganisatie doorgevoerd, waarbij onrendabele afdelingen werden gesloten. In deze nieuwe vorm werd een verkoop van de onderneming aan een branchepartij mogelijk.

Bedrijfswaardering

“Een slimme manier om snel meer uit uw onderneming te halen”

DGA’s die regelmatig hun visie en ideeën sparren met een ervaren partner behalen betere resultaten.

Wanneer een visie intensief gespard is met een ervaren oud-ondernemer is het makkelijker deze overtuigend te delen met de rest van het team. Ideeën zijn scherper omlijnd, worden beter tot actie omgezet en leiden sneller tot resultaten.

BenderBrandwijk biedt dit klankbord voor DGA’s waarbij strategische besluiten, commercieel beleid, organisatorische obstakels en financiële zaken sneller tot waardevolle inzichten leiden.

BenderBrandwijk heeft meer dan 15  jaar expertise in het sparren met DGA’s. In onze eigen tijd als ondernemer/bestuurder hebben wij ervaren wat de waarde is van het hebben van een sparringspartner.

Plan een vrijblijvend intakegesprek in

Case: Metaalbewerkingsbedrijf structureel winstgevend gemaakt

Door onvoldoende bezetting was het bedrijf niet rendabel genoeg. Met BenderBrandwijk is gespard over verschillende maatregelen rondom:

 • aanstelling van adequaat management,
 • verbetering van interne productie- en administratieve processen,
 • sterke opvoering van klantgerichtheid
 • en uitbreiding dienstverlening door het opzetten van een assemblageafdeling  van eindproducten.

Het resultaat was een structurele winstgevende bedrijfsvoering.

“Als directeur gaat je volle aandacht uit naar het runnen van jouw bedrijf en ben je vaak niet voldoende  bij machte echte veranderingen te zien en te realiseren. BenderBrandwijk heeft mij gedurende een ruime periode ondersteund met pragmatische ideeën en belangrijke inzichten. Dat leidde tot een bredere basis waardoor ons bedrijf nu staat als een huis met gezonde resultaten. Daar wordt een ondernemer blij van”.

 

Case: Rust in de tent door focus bij dienstverlenend adviesbureau

De DGA van de onderneming is structureel zwaar belast qua  takenpakket.

Door praktische ervaring van  BenderBrandwijk heeft de ondernemer:

 • de focus op de bedrijfsvoering verbeterd,
 • de aandacht voor de klanten en acquisitie vergroot
 • en de productontwikkeling ter hand genomen.

Het kunnen klankborden over niet alledaagse zakelijke problemen geeft de DGA steun bij het bereiken van oplossingen.

Case: Betere bedrijfsresultaten via sparring in Online Content Management bedrijf

Door middel van intensieve sparring kwam de oprichter van een webbedrijf tot een wijziging in de directiestructuur en maakte hij keuzes binnen zijn klanten- en productenportfolio’s. De nieuwe taakverdeling en de scherpere focus leidden tot betere waardering van zijn klanten en tot betere resultaten van het bedrijf.

“De visie van BenderBrandwijk om naar een éénhoofdige directie te gaan heeft veel duidelijkheid gegeven in het bedrijf en mede geleid tot een verscherpte focus op de markt”.

Voor wie werken wij

BenderBrandwijk werkt voor DGA’s en aandeelhouders van MKB bedrijven met een omzet variërend tussen de € 1 mio en € 150 mio, een personeelsbestand van 10 tot 150 medewerkers.

Voor de interim activiteiten heeft BenderBrandwijk specifieke ervaring in non-food (internationale) groothandelsbedrijven, handels- en productieondernemingen, in de ICT sector en in de logistieke sector, maar is ook inzetbaar in andere sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening.

Voor het overbruggingsmanagement (sabbatical door de DGA) is het uitgangspunt, dat de omzet in het bedrijf een redelijke mate van repeteerbaarheid kent en niet in te hoge mate afhankelijk is van de DGA in persoon. Dit laatste komt nogal eens voor in de kennis- (ICT) en maakindustrie.